Lazerle Tırnak Mantar Tedavis

Mantar ısıyla üreme gücünü kaybeder Lazerler hem  yüzeydeki , hem tırnak yatağındaki mantarı tırnak dokusunu  zarar vermeden  ısıtarak mantarın  üremesini durdurlar.

TIRNAK MANTARI NEDİR ? KLİNİK BELİRTİLERİ NELERDİR ?

Tırnak mantarı tedavisi çözüm olduğu durum, tırnak ve tırnak yatağında pek çok su enfeksiyonlarıdır. Tırnak mantarı tanısı genellikle klinik olarak konur. Tırnak mantarında, tırnak kenarında tırnağın tırnak yatağından ayrılması, tırnakta sararma ve ufalma, tırnağın yatağından ayrılan bölümü altında esmer renkli, ufalanan döküntü madde (debris) birikimi ile karakterizedir. Daha ileri tırnak mantarı safhasında tırnak uç kenarı ayrılıp parçalanabilir ve sonuçta “erezyon” nedeni ile belirgin ölçüde kısalabilir veya tırnak kalınlaşabilir, kalkabilir, distorsiyona uğrayabilir ve ayakkabıların basıncı ile ağrılı olabilir. Patojenik olmayan bakterilerin (örneğin aspergillus) ikincil kolonizasyonu ile tırnak altında siyah yada yeşilimsi renklenme gözükebilir.
Sıklıkla tinea pedis yada tinea manum ile birliktedir.
Ayak tırnaklarının tutulumu el tırnaklarından fazla gözükür.
Tırnak mantarı, tek tırnakta (sıklıkla ayak baş parmağının tırnağı) yada birden fazla sayıda tırnakta ortaya çıkabilir.

Tırnak mantarı sürecinde, tutulum tek ise ve cilt etkilenmemişse enfeksiyon için giriş kapısı olan travmatik hasara bağlı olabilir.
Tırnak mantarı nadiren kendiliğinden iyileşir.Genellikle tedaviye çok dirençlidir.

Zaman geçtikçe ,özellikle ayak tabanlarındaki ve avuç içlerindeki cilt etkilenmişse diğer tırnaklar tutulabilir.

TIRNAK MANTAR TEDAVİSİNDE NELER KULLANILIR ?

Klasik tırnak mantarı tedavisi uzun ve çok güçtür.

Kremler yada ağızdan alının ilaçlar   tırnak çekilmesi klasik tedavi seçenekleridir .
Lazerler  klasik tırnak mantar tedavilerine yeni bir yaklaşım getirmektedir.

Yüzey ve derin ısıtma için farklı lazerler kullanılmaktadır
Basit ve etkin bir yöntemdir .
Etkilenmiş tırnağı derinliğine ısıtma prensibine dayanır .
Isı ,hastanın tırnağını tutan parasitik mantarın gücünü azaltarak öldürür.Nd yag lazer derine inerek tırnak yatağındaki ısınmayı sağlarkan ,erbium yag lazerle tırnakta açılan delikler ,işlem sonrasında kullanılacak mantar kremlerinin tırnak derinliği boyunca nüfuz etmesini  nüfuz etmesini sağlayacaktır.

LAZERLE TIRNAK MANTAR TEDAVİSİ GÜVENLİ MİDİR? YAN ETKİSİ NELERDİR?

Hem  tırnak yüzeyini hem tırnak yatağını derin olarak ısıtmak mantarı öldürecektir.Vücudun kendi immün mekanızması daha sonra tırnak yatağını yapılandıracaktır.Ağızdan alınan mantar ilaçlarına göre avantajı  karaciğer üzerinde toksik etkisinin olmamasıdır.Topikal ajanlara üstünlüğü ise kimyasal olarak yayılıp sağlam dokuyu bozmamaktadır.Ayrıca topikal ajanlar ne kadar etkilide olsalar tırnak yatağına kadar inemedikleri için etkileri gösterememektedirler. Lazer ile tırnak yüzeyine mikrokanallar açarak topikal ajanların etki etmesi sağlanabilmektedir.

LAZERLE TIRNAK MANTAR TEDAVİSİ NASIL UYGULANIR ?

Tırnak Mantarı Tedavisi 4 adımda uygulanır.
***Mantar tırnağı deforme eder ve büyütür,kalınlaştırır.Bu sebeple tedaviden önce tırnağı törpülemek ve inceltmek gereklidir.Tırnağı inceltmek lazer ışığının tedavi alanına nüfuz etmesini sağlayacaktır.

***Bütün tırnak Nd:Yag lazerle dairesel hareketlerle taranır.Atımları üst üste yapıp boşluk bırakmamak gerekir.Hasta işlem sırasında tırnak boyunca bir sıcaklık hissetmelidir.

***Üçüncü adım Nd:Yag lazerle tırnak yatağının kenarlarını ,parmak dokusunu taramaktır.Genelde parazitik mantar hem tırnak yatağını hemde tüm çevre dokuyu tutacaktır.Dokunun taranması enfeksiyonun tekrarlanmasını engelleyici olacaktır.

*****4 üncü adım  yüzeyel etkin bir lazerle /erbium yag ) tırnak  yüzeyi üzerinde delikler açmaktır .Bu delikler hem yüzey ısının bir kez daha artışını sağlayacak , hemde açılan mikrodeliklerden kullanılacak mantar engelleyici kremler bütün tırnak boyunca etkilerini sağlayabileceklerdir.

Lazer ile tırnak mantar tedavisinde  uygulama süreci hastanın durumu ,mantarın cinsine göre farklılıklar gösterecektir.
Bütün problemli tırnaklar her sefer taranmaldır.Lazer ışığı etraftaki cilt dokusunuda mantardan arındıracaktır.

Ayrıca tırnak mantarlı insanların genel itibarı ile tırnakları başka mikroorganizmalarında  işe karışması ile enfektedir ve inceltildiğinde açıldığında etrafa derin bir koku yayılmaktadır.Lazer ışığı bu bakterilerinde ölmesini sağlamaktadır.

TIRNAK MANTARINDA LAZER TEDAVİSİ

Tırnak mantarında lazer kullanımının en büyük avantajı lazerin baktesid etkisidir.Lazer ışığı lokal hypertermiye yol açar.Bu ısı artışı patojen mikroorganizmaları öldürücü etki yapacaktır. Bunun yanında tedavi edici sürecide başlatacaktır. Tricohyton rubrum mantarının 1064 -nm Q swiched lazerle tarandığında büyümesinin inhibe edildiği gösterilmiştir. Bu lazerin gene Trichophyton Rubrum la yapilan invitro calismalarda gene üremeyi durdurucu etkisi saptanmıştır. Meral ve Taşar ın çalışmaları gene 1064 Nd-yaq lazerin Candida Albicans üzerindeki bakterisi etki ortaya koymuştur. Nd -yag fototermal ışığı tırnak yatağına kadar inerek hem dermiste hemde tırnak yatağında gerekli mantarın ölmesi için gerekli ısıyı oluşturcaktır.

Tırnaklardaki mantarın yokolmasını sağlayan ortalam ısı 43-51 derece kadardır.Tedavi süresi ortalama 2-3 dakika kadardır. Bu süre yeterli tedavi dozunu sağlayacaktır.Bu parametreler mikroorganizmaları deaktive edecektir. Mantar kolonileri hemen ölmeyecektir; ama üreme kapasiteleri duracaktır.
Hipertermimin mantar üremesini durdurduğuna dair yayınlar bulunmaktadır. Reaktif oksijen radikallerinin oluşması ve hücresel proteinlerin denatürasyonu programlı bir hücre ölümüne yol açacaktır.

Sonuç olarak 1064 nm Nd yag lazerin tırnak mantarını yok etmekte etkinliğ kesindir.Bu dalga boyunun özeliği tırnak yatağınainebilmesidir.Hem tırnak yatağını hemde tırnağı saran çevre dokuların doku bütünlüğünü bozmadan fizyolojik ısılarda güvenli yoğunlukta ısı verişi sağlanır .
Bu yöntem hızlı, çabuk belirgin bir komplikasyonu olmayan bir yöntemdir. Çeşitli mantar tipleri için uygundur. Özellikle karaciğer rahtsızlığı olan, medikal tedavi alamayan bütün hastalar için tek tedavi seçeneği gibi durmaktadır. Nd-yag lazerin derin ısı giriş etkisine ek olarak yüzeydeki mantarı proteini denatüre eden erbium – lazerle beraber kullanılması başarı yüzdesini arttırmaktadır.

Yapılan çalışmalarda total dystrofik, distal sublingual, proximal sublingual , endonyx de yerleşim yapan mantarlarda çalışılmıştır. Candida çeşitleri, Trichophtyton rubrum, Trichophyton mentogrophytes, Aspergillus niger üreyen 194 tırnakta Jasmina Kozarev’in yaptığı çalışmada 4 seansta başarı oranı yüzde 90 olarak verilmektedir.Dört seans sonrasında kültür aldırarak üreme olan tırnakta tedaviye devam etmek gereklidir.